Myślimy
kompleksowo
 

17 maja 2022

Zapraszamy na I Śląskie Forum IT/OT

Przemysł w obliczu rewolucji: Wirtualizacja. Bezpieczeństwo. Integracja rozwiązań IT/OT

Nadchodzące lata będą czasem kolejnej przemysłowej rewolucji. Jej przesłanki są widoczne już dziś. Dynamika rozwoju Przemysłu 4.0, nowe rozwiązania, ale i pojawiające się zagrożenia – globalne, ekonomiczne, polityczne – wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność nieustannego reagowania na zmiany, zwłaszcza w obszarach krytycznych. Koszty utraty danych, przestojów spowodowanych awariami lub atakami cybernetycznymi z zewnątrz, a także niejednokrotnie wywoływanymi czynnikami wewnętrznymi, liczone są w dziesiątkach tysięcy euro. Bywa, że zagrażają bezpieczeństwu, a nawet istnieniu przedsiębiorstw. Niosą za sobą sankcje ekonomiczne i prawne.

Z myślą o przedsiębiorcach i wyzwaniach przed nimi stojących, koniecznością powiązania rozwiązań automatyki przemysłowej oraz Industry 4.0 z technologiami IT, 3 czerwca 2022 r. w Gliwicach odbędzie się I Śląskie Forum IT/OT „Przemysł w obliczu rewolucji: Wirtualizacja. Bezpieczeństwo. Integracja rozwiązań IT/OT”.

ZAPISZ SIĘ

 

 

Forum, organizowane przez firmy działające na terenie aglomeracji: Anzena Sp. z o.o., Dagma Sp. z o.o., EMT-Systems Sp. z o.o. oraz Siemens Sp. z o.o., kierowane jest do średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych z całego kraju. Będzie to pierwsze z cyklu wydarzeń wskazujących drogi i rozwiązania w obszarach IT/OT, w świetle pojawiających się zagrożeń.

W czasie Forum nasi prelegenci, specjaliści branż IT/OT:

  • wskażą najczęstsze zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem w systemach OT,
  • opowiedzą o narzędziach służących do kontroli dostępu uprzywilejowanego i należytym zabezpieczeniu infrastruktury IT/OT,
  • wytłumaczą, w jaki sposób należy oceniać poziom cyberbezpieczeństwa w przemyśle,
  • wyjaśnią, jak ważną rolę w procesie modernizacji sieci i infrastruktury IT/OT pełni integrator,
  • wytłumaczą, jak wygląda wirtualizacja stacji komputerowych w systemach automatyki przemysłowej oraz przedstawią najpopularniejsze narzędzia stosowane do wirtualizacji,
  • wskażą potrzeby kompetencyjne zakładów produkcyjnych w obliczu cyfryzacji i wirtualizacji procesów,
  • opowiedzą o bezpieczeństwie przemysłowym w dobie digitalizacji zakładów produkcyjnych (koncepcja cyfrowej transformacji zakładów produkcyjnych Industry 4.0).

Uczestnicy I Śląskiego Forum IT/OT będą także mieli możliwość praktycznego zapoznania się z nowinkami technologicznymi, prezentowanymi na stoiskach demonstracyjnych, przygotowanymi przez organizatorów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jedynie rejestracja uczestników.

Zarezerwuj miejsce już teraz

NASZA AGENDA:

08:30 - 09:00 – Rejestracja uczestników, przekazanie materiałów szkoleniowych.
09:00 - 09:05 – Powitanie gości – Piotr Grychtoł, dyrektor Anzena.
09:05 - 9:30 – 7 najczęstszych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem w systemach OT – Kamil Słomski, inżynier systemów IT, Anzena.
9:30 - 10:30 – Kontrola dostępu uprzywilejowanego – jak należycie zabezpieczyć swoją infrastrukturę IT/OT – Kamil Budak, product manager Senhasegura, Dagma Bezpieczeństwo IT.
10:30 - 11:00 – Poczęstunek kanapkowy.
11:00 - 11:30 – Bezpieczna sieć OT – Mateusz Palowski, Siemens.
11:30 - 12:00 – Ocena poziomu cyberbezpieczeństwa w przemyśle – Krystian Paszek, kierownik działu audytów, Dagma Bezpieczeństwo IT.
12:00 - 12:30 – Przerwa kawowa.
12:30 - 13:00  –  Anzena, czyli bezpieczeństwo. Rozwiązania dla przemysłu – Jacek Kozieł, inżynier systemów IT.
13:00 - 13:30 – Potrzeby kompetencyjne zakładów produkcyjnych a cyfryzacja i wirtualizacja procesów – Piotr Podgórski, EMT-Systems.
13:30 - 14:30 – Obiad.
14:30 - 15:00 – Wirtualizacja stacji komputerowych w systemach automatyki przemysłowej na przykładzie systemu SIMATIC PCS 7 – Bartosz Piechaczek, inżynier systemów IT, Anzena.
15:00 - 15:30 – Bezpieczeństwo przemysłowe w dobie digitalizacji zakładów produkcyjnych – Sebastian Jasiók, Siemens.
15:30 - 15:55 – Panel dyskusyjny.
15:55 - 16:00 – Zakończenie.

Pobierz Agendę

O TYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ:

7 najczęstszych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem w systemach OT

Prezentacja stanowi punkt wyjścia do analizy poziomu bezpieczeństwa informatycznego zarządzanej struktury OT oraz systemu sterowania.  Zwrócimy uwagę na 7 obszarów cyberbezpieczeństwa – z jednej strony oczywistych, a z drugiej strony bardzo często niewystarczająco zaopiekowanych. W każdym z obszarów, łatwo i skutecznie możemy zwiększyć ochronę naszej instalacji – podamy wskazówki, jak tego dokonać.

www.anzena.pl

Kontrola dostępu uprzywilejowanego – jak należycie zabezpieczyć swoją infrastrukturę IT/OT

Ostatnie miesiące pokazały, że branże krytyczne dla gospodarki, a w szczególności przemysł, są celem nr 1 podczas wszelkich konfliktów. Wrogie działania prowadzone w sieci są wstępem do agresji na szerszą skalę. Podczas prezentacji opowiemy, jak za pomocą rozwiązań klasy PAM, chronić się przed atakami nie tylko z zewnątrz, ale również z wewnątrz organizacji. Dowiecie się Państwo, jak podnieść poziom bezpieczeństwa sieci IT korzystając z mechanizmów zarządzania dostępem, sesją uprzywilejowaną oraz hasłami.

www.senhasegura.eu/pl

Bezpieczna sieć OT

Prezentacja będzie poruszała zagadnienia związane z wielopoziomowym bezpieczeństwem sieci przemysłowych.

Ocena poziomu cyberbezpieczeństwa w przemyśle

Podczas tego wystąpienia dowiecie się Państwo, które obszary w organizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie cyberatakiem - jak je znaleźć oraz w jaki sposób odpowiednio przeprowadzić ocenę aktualnego poziomu zabezpieczeń. Podamy także informacje, jak skuteczna analiza może podnieść poziom cyberbezpieczeństwa oraz w jaki sposób pomaga w planowaniu działań i budżetu na zabezpieczenia.

www.cybersecurity.dagma.eu

Anzena, czyli bezpieczeństwo. Rozwiązania dla przemysłu

Anzena – nazwa firmy nawiązuje do japońskiego słowa „anzen” oznaczającego „bezpieczeństwo” – i to właśnie jest naszym celem nadrzędnym, którym kierujemy się we wszystkich działaniach kierowanych do partnerów biznesowych. Podczas wystąpienia opowiemy, jak ważną rolę pełni integrator oraz jak pomaga wdrażać rozwiązania podnoszące poziom ochrony i niezawodności sieci oraz systemów IT/OT. Wskażemy, jak kluczową rolę pełnią specjalistyczne szkolenia IT i dobre wsparcie techniczne. Opowiemy o naszych głównych kierunkach działania – zabezpieczaniu sieci, ochronie instalacji przemysłowych (OT), backupie, wirtualizacji oraz o tym, jak skutecznie chronić się przed zagrożeniami,  zapewniając możliwość nieprzerwanego działania w sytuacjach awaryjnych.

www.anzena.pl

Wirtualizacja stacji komputerowych w systemach automatyki przemysłowej na przykładzie systemu SIMATIC PCS 7

Dowiecie się Państwo czym jest oraz jak i dlaczego wykorzystać metodę wirtualizacji w środowisku przemysłowym. Jak zastosowanie wirtualizacji wpłynie na elastyczność struktury przedsiębiorstwa, jej niezawodność, bezpieczeństwo oraz oczywiście na koszty. Podpowiemy, jak wirtualizacja pomaga rozwiązać część problemów, z którymi się zwykle spotykamy, np. uniezależnić warstwę oprogramowania od szybko starzejącego się sprzętu komputerowego lub odizolować od siebie aplikacje, które nie mają potwierdzonej kompatybilności. Przedstawione zostaną również najpopularniejsze narzędzia stosowane do wirtualizacji: VMware, vSphere, HA, Horizon oraz Hyper-V.

www.anzena.pl

Potrzeby kompetencyjne zakładów produkcyjnych a cyfryzacja i wirtualizacja procesów

Prezentacja będzie dotyczyła oceny, na podstawie doświadczeń EMT-System, realnych i poszukiwanych kompetencji przez zakłady produkcyjne.

Czwarta rewolucja przemysłowa wprowadziła nowe schematy kompetencyjne. Zwrócimy uwagę, z jakimi brakami w wiedzy spotyka się firma świadcząca usługi szkoleniowe. Opowiemy, jak w firmie postrzegane są zmiany związane z Przemysłem 4.0.

Bezpieczeństwo przemysłowe w dobie digitalizacji zakładów produkcyjnych

Omówimy aspekty szeroko rozumianego bezpieczeństwa przemysłowego podczas wdrażania rozwiązań digitalizacyjnych na etapie projektowania, obsługi oraz serwisowania instalacji produkcyjnej.

Przedstawimy koncepcję cyfrowej transformacji zakładów produkcyjnych (Industry 4.0) z wykorzystaniem systemu sterowania klasy DCS, jak również narzędzi projektowych, symulacyjnych i predykcyjnego serwisu.

NASI PRELEGENCI:

Piotr Grychtoł, dyrektor Anzena Sp. z o.o.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami oraz w sprzedaży produktów i rozwiązań dla przemysłu. Wykształcenie w zakresie inżynierii przemysłowej wykorzystuje do odpowiadania na potrzeby pojawiające się na granicy technologii IT/OT oraz proponowania skutecznych rozwiązań Klientom. W Anzenie nadaje konkretne kształty kierunkom rozwoju firmy. Jako lider bazujący na wartościach Agile dba, aby zespół nie był ograniczany w realizacji swoich nowatorskich pomysłów.

Kamil Słomski, inżynier systemów IT Anzena Sp. z o.o.

W Anzenie na co dzień zajmuje się wdrażaniem systemów backupu, wsparciem technicznym klientów oraz zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi. Praca w Anzenie pozwala mu rozwijać i poszerzać umiejętności i wiedzę z zakresu IT oraz OT, co ściśle wiąże się z zainteresowaniami i wykształceniem. Pasjonat nowych technologii.

Jacek Kozieł, inżynier systemów IT Anzena Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za techniczną obsługę klienta – prowadzi konsultacje, dobiera rozwiązania i usługi. W oparciu o wskazania klientów planuje rozbudowę, optymalizację lub zmianę środowiska IT. Dba o stworzenie kompleksowego projektu infrastruktury.

Bartosz Piechaczek, inżynier systemów IT Anzena Sp. z o.o.

Zajmuje się wirtualizacją, sieciami oraz bezpieczeństwem IT. Aktualnie zgłębia tematykę wykorzystywania technologii IT w sieciach przemysłowych. W Anzenie odpowiada za wdrażanie systemów informatycznych.

Kamil Budak, product manager Senhasegura, Dagma Bezpieczeństwo IT

Odpowiedzialny za wsparcie i ekspansję sprzedaży rozwiązań Senhasegura na polskim rynku. O zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym wie wszystko. Wspiera rozwój kanału partnerskiego, nadzoruje testy produktowe oraz bada potrzeby klientów. Jest odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich działań wspierających progres produktu. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu ochrony firmowych danych.

Krystian Paszek, kierownik działu audytów Dagma Bezpieczeństwo IT

Information Security Manager, Chief Security Officer  - od ponad 6 lat związany z branżą IT. Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wspiera firmy działające na terenie Polski, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, dopasowując odpowiednie typy audytów IT, których przeprowadzenie umożliwia tym firmom spełnić nawet najbardziej restrykcyjne wymagania.

Mateusz Palowski, ekspert z zakresu sieci przemysłowych Siemens

W Siemensie od ponad dekady. Na co dzień zajmuje się wsparciem technicznym klientów. Pełni również rolę PSSE (Product & Solution Security Expert) jako ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Sebastian Jasiók, Siemens

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki na kierunku Automatyka i Robotyka o specjalności Automatyzacja Procesów Przemysłowych. Od roku 2012 zatrudniony w firmie Siemens Sp. z o.o. w dziale Process Automation jako Konsultant techniczny w zakresie systemów sterowania klasy DCS, a następnie Kierownik Produktu Simatic PCS 7. W jego obszarze zainteresowań zawodowych znajdują się:  systemy sterowania i wizualizacji klasy DCS dedykowane dla przemysłu procesowego; zarządzanie instalacją przemysłową na wszystkich etapach i poziomach jej funkcjonowania; zintegrowany inżyniering i modelowanie procesu.

Piotr Podgórski, Dyrektor ds. Planowania, Organizacji i Rozwoju Produktu, Członek Zarządu EMT Systems Sp. z. o.o.

Posiada 11-letnie doświadczenie w organizacji i rozwoju usług szkoleniowych w EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich. Doradza w zakresie rozwoju kompetencji technicznych pracowników firm produkcyjnych. Od siedmiu lat promuje założenia czwartej rewolucji przemysłowej poprzez organizację warsztatów i konferencji popularno-naukowych. Odpowiedzialny za tworzenie innowacyjnych stanowisk szkoleniowych i demonstratorów technologii. Absolwent pierwszego w Polsce kierunku MBA Industry 4.0 w Politechnice Śląskiej. Rekrutuje i poszukuje ekspertów posiadających doświadczenie i wiedzę z różnych dziedzinach inżynierskich. Stara się w EMT-Systems integrować ich wiedzę z potrzebami przemysłu.

Liczba miejsc jest ograniczona, zachęcamy do rejestracji.

Beata Kurek
zastępca dyrektora

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
kurek.b@anzena.pl
32 420 90 22